Baktérie a mikroorganizmy

Prežívajú u nás doma, vo vzduchu, vo vode, ale aj v našom tele. Až milióny baktérií sa nachádzajú v žalúdku, v nose a ústach, či dokonca na pokožke.

Dnešný človek podľa oficiálnej teórie je prostredím pre „dobré“ a „zlé“ baktérie. Izraelskí vedci tvrdia, že v tele dospelého človeka sa nachádza asi 250g baktérií. Americkí vedci tvrdia, že je to až 2000g.

Či ide o tie zlé, alebo dobré baktérie, všetky majú svoj metabolizmus. Sekundárny produkt metabolizmu baktérií je schopný poškodzovať bunky resp. DNA človeka ako hostiteľa. Je to jeden z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúci dĺžku nášho života. Ďalšou kapitolou sú iné mikroorganizmy ako napr. vírusy, ktoré potrebujú na svoje množenie hostiteľskú bunku a pritom dochádza taktiež ku poškodeniu samotnej bunky a DNA. Jedným z dôsledkov takéhoto poškodzovanie DNA a degenerovania buniek sú nádorové choroby.

Na základe nášho výskumu môžeme nazvať všetky mikroorganizmy v tele parazitmi. Rozdeľujeme ich na tie, ktoré vie náš organizmus akceptovať a tie, tzv. patogénne, ktoré nám spôsobujú ochorenie až smrť.

Čím viac bakteriálnych kmeňov dokáže človek akceptovať v organizme, tým je odolnejší, ale aj menej ohrozovaný. Bakteriálne kmene v organizme súperia alebo spolupracujú a navzájom spolu s imunitným systémom človeka ovplyvňujú svoje množstvo. Pri väčšom počte kmeňov sa nedokáže jeden druh premnožiť a narušiť organizmom akceptovateľnú rovnováhu. Niektoré kmene organizmus pri svojom vývoji zapojil do svojho funkčného systému a už matka pri pôrode z generácie na generáciu odovzdáva tieto kmene novorodencovi.

V civilizovanom svete sa využíva dezinfekcia chemickými látkami na ochranu ľudí pred infekciou. Z dlhodobého hľadiska ide o kontraproduktívnu činnosť. Ničením mikroorganizmov chémiou nedochádza len k ich ničeniu, ale aj k mutácii na silnejšie odolnejšie kmene. Dezinfekciou nahrádzame ochranu organizmu vlastným imunitným systémom, ktorý takto oslabuje a takouto činnosťou si sami pripravujeme smrtiaceho súpera – nové mutované rezistentné  bakteriálne kmene.
Problematika je veľmi rozsiahla, ale pre pochopenie unikátnych vlastnosti nášho prírodného čistiaceho prostriedku je dobre aspoň takto stručne sa s ňou oboznámiť.

Náš prírodný čistiaci prostriedok EPL CLEANHOME má tieto základné vlastnosti:
1. Má jedinečné čistiace schopnosti.
2. Je jedným z najsilnejších prírodných antioxidantov (ORP -150 až -290mV)
3. Je neškodný pre človeka a cicavce, bezpečný aj pri náhodnom vnútornom požití.
4. Znižuje krátkodobé, ale aj celkové dlhodobé mikrobiálne a bielkovinové znečistenie až o 99%.
5. Spôsobuje neschopnosť baktérii ďalšej reprodukcie a tak baktérie nie sú schopné odovzdať genetickú informáciu novým kmeňom a získať rezistenciu na prípravok.
6. Má celkový pozitívny vplyv na ľudský organizmus. (obsiahly rozklad v ďalších kapitolách)

Ako prípravok účinkuje?
Čistiace schopnosti sú unikátne, mimoriadne silné. Čistí až na molekulárnej úrovni zároveň s blahodarným účinkom pre človeka. Z pohľadu infekcií je to rafinovaný nekompromisný nepriateľ patogénnych a silných na iné prípravky rezistentných baktérií. Väčšinu z nich okamžite rozpustí. Tie, čo prežijú, stratia schopnosť reprodukcie a také sú vhodným trenažérom pre náš imunitný systém. Organizmus vie zachytiť ich prítomnosť a získať imunitu na konkrétny druh baktérie.

Ľudia, ktorí dlhodobo používajú výlučne náš čistiaci prostriedok, nie len žijú v príjemnom čistom a zdravom prostredí, ale sami sú podstatne odolnejší voči infekciám. Naším cieľom je vytvárať prostredie, ktoré posilňuje imunitu a zoceľuje organizmus. Silný a účinný imunitný systém hrá mimoriadne dôležitú úlohu v našom snažení pri vývoji prírodných čistiacich a kozmetických prípravkov. V konečnom dôsledku nechávame práve na imunitný systém, aby rozhodol, ktorým a akému množstvu mikroorganizmov poskytne svoj organizmus ako hostiteľské prostredie.
Je to jedna z podmienok dlhého života v zdraví a mladosti.

Späť do obchodu