O nás

Spoločnosť EcoPure Life vzvikla v roku 2017. Jej pôvodnou myšlienkou bolo pripraviť dlhodobo zaujímavý projekt a priniesť na náš trh produkty maximálne prírodné, vo väčšej miere slovenské a svojou kvalitou výnimočné. Od začiatku bol jasne formulovaný zámer podnikania spoločnosti - významne a pozitívne ovplyvniť život človeka. Mali sme na mysli jeho zdravie, schopnosť udržať organizmus vo výbornej kondícii a súčasne sa správať k svojmu okoliu zodpovedne ekologicky.

S týmto cieľom si spoločnosť vyberala z obchodných partnerov a producentov len „ to najlepšie“. Cítila zodpovednosť voči svojim spolupracovníkom a predajcom , ktorí sú schopní dostať zaručene kvalitný tovar až k rukám svojich zákazníkov.

*Osvedčila sa predovšetkým spolupráca s výrobcom Juveril spol.s.r.o., ktorý využil k finálnym zdravým výživovým produktom poznatky z vlastného výskumu a výstupy z oblasti prírodných vied a agrokultúry.

*V portfóliu spoločnosti máme pripravené ďalšie mimoriadne účinné prostriedky vyrobené zo 100%-ného kozieho kolostra slovenského producenta Abel Plus spol.s.r.o., predovšetkým na bežné ošetrenie pokožky ale aj ako adjuvant pri liečne závažných ochorení. Produkty sú výsledkom dlhoročného skúmania a overovania u autorít z lekárskeho prostredia.

* Rovnako výnimočné sú produkty z laboratória špičkového slovenského biochemika pod značkou ESSENTIA s.r.o., s označením EPL Prémium, ktoré sú cielené od bežnej polpulácie až k výžive špičkových športovcov.

* V roku 2023 sa nám podarilo obohatiť široký biotrh registráciou pomocného hnojiva s mimoriadne prírodne repelentným účinkom, ktoré k nám prišlo zo zahraničia od nášho slovinského partnera                         fi. AGROPROAGRO d.o.o.  O jeho kvalite nás presvedčili výsledky poľnohospodárskych a záhradkárskych spotrebiteľov v krajinách balkánu a niektorých krajinách EU a len ťažko by sme hľadali konkurenčný produkt od slovenského výrobcu.  Na trh vieme tiež ponúknuť biologicky šetrné deratizačné a dezinfekčné produkty od francúzskeho výrobcu LODY Group.

Späť do obchodu